lis 03, 2022

Łukasz Mróz

UZP – wykluczenie przez kary umowne #188

„Innymi słowy, sam fakt naliczenia kary umownej nie stanowi automatycznie podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania”.

Urząd Zamówień Publicznych „KARA UMOWNA W KONTEKŚCIE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI WCZEŚNIEJSZYCH UMÓW A SPOSÓB WYPEŁNIENIA JEDZ”

Takie stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych w opinii poświęconej wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

Wykluczenie przez karę umowną

Zdawać by się mogło, że wykonawcy mogą strzelić korkami od szampana, zaczynając nieco wcześniej weekend. Problem  w tym, że biorąc pod uwagę kiedy wg UZP ten automatyzm nie chwyci w praktyce mamy jednak do czynienia z równaniem kara umowna = podstawa wykluczenia.

Ze stanowiska Urzędu wynika bowiem, że tylko kary umowne nie mające charakteru odszkodowawczego nie mieszczą się w kategorii „odszkodowanie”, do którego odwołuje się art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. A na znalezienie takich kar w umowach o zamówienie nie za bardzo można liczyć. Czytaj – wykonawco, kara umowna, którą Ci naliczono jest odszkodowaniem, o którym mowa w podstawach wykluczenia.

Sama kara nie prowadzi do wykluczenia

Oczywiście zupełnie odrębnym wątkiem jest wypełnienie przez nierzetelnego wykonawcę kompletu przesłanek wykluczenia, w tym przede wszystkim odpowiedniego ciężaru gatunkowego jego uchybienia. Jednak w ocenie UZP nie ma on co liczyć na pozamiatanie tematu prostym „Obciążono mnie karami umownymi a nie odszkodowaniem, więc w ogóle nie łapię się na art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

Informacja w JEDZ o nałożeniu kary

UZP wskazał też jak podejść do wypełnienia JEDZ w związku z naliczeniem kar. W telegraficznym skrócie – wykonawca powinien pochwalić się tym faktem przed zamawiającym, nawiązując do odpowiednich przesłanek z art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

Pełną treść stanowiska UZP znajdziesz tutaj.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także