paź 05, 2022

Łukasz Mróz

Zwrot kaucji gwarancyjnej podwykonawcy przez inwestora #24

W odcinku omawiam temat, który prezentowałem na V Polskim Kongresie Prawa Budowalnego, czyli spory pomiędzy podwykonawcami a inwestorami o zapłatę przez tego drugiego kwot, które generalny wykonawca zatrzymał jako zabezpieczenie z wynagrodzenia podwykonawcy i nie wypłacił mu pomimo upływu przewidzianych umową terminów.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także