paź 05, 2022

Łukasz Mróz

Przyczynienie się zamawiającego do opóźnienia robót a kary umowne #27

W odcinku omawiam spór budowlanych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą powstały na tle wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej tłocznej wraz z linią energetyczną. Pomiędzy rozważaniami sądów można znaleźć kilka ciekawostek wartych odnotowania, np.:

– zamawiający odpowiada za aktualność dokumentacji i wskazywanego w niej stanu terenu prowadzenia robót,

– możliwe jest przyjęcie, ze strony rozliczają się ryczałtowo, pomimo że w umowie wyraźnie mowa jest o modelu kosztorysowym,

– wykonawcę mogą zaboleć koszty dokończenia i poprawienia inwestycji przez innego wykonawcę, po odstąpieniu przez zamawiającego od umowy

wyr. SN z 28.10.2020 r., IV CSK 74/19

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także