maj 10, 2022

Łukasz Mróz

Błędy dokumentacji projektowej a ryczałt

Błędy projektu są jedną z najczęściej powtarzających się przyczyn sporów na linii wykonawca – inwestor co do wynagrodzenia dodatkowego.

W umowach o roboty budowlane regularnie powtarzają się zastrzeżenia, że ewentualne uchybienia dokumentacji nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także