maj 11, 2022

Łukasz Mróz

Brak negocjowania „opóźnienia” może dać karę umowną za zwłokę #6

Kary umowne za przekroczenie terminu wykonania robót są jednym z najczęściej negocjowanych postanowień kontraktu. Okazuje się jednak, że wykonawca może zapewnić sobie obciążenie go karą za zwłokę nawet nie podejmując próby zmiany w umowie słowa „opóźnienie”.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także