maj 11, 2022

Łukasz Mróz

Kumulowanie kar za nieterminowość robót i odstąpienie #8

Co łączy dużego lotka i kary umowne oraz jak nowy wyrok SN dotyczący kumulacji kar wpływa na sytuację uczestników inwestycji budowlanych – odpowiedzi na te pytania w tym odcinku podcastu.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także