cze 08, 2022

Łukasz Mróz

Udowodnienie braku szkody przy miarkowaniu kary umownej #159

Zapytałem Was o czym opowiedzieć w podkaście w kontekście kar umownych.

Odpowiedź pana Konrada:

Praktyczne aspekty rozkładu ciężaru dowodu w procesie o zapłatę kary umownej w przypadku podniesienia zarzutu braku szkody po stronie wierzyciela.

Moja odpowiedź zwrotna?

Teoretycznie to wykonawca powinien udowodnić podstawy miarkowania, w tym również brak szkody. W praktyce trudno jest wypełnić ten obowiązek.

Szersze wyjaśnienie znajdziesz w nagraniu niżej.

Odcinkowy rozkład jazdy

W założeniu miały być dwa odcinki po 3 pytania każdy. Widząc, że 15 minut jestem już przy jednym temacie pokornie przyznałem przed sobą, że dobrym zwyczajem harmonogram rozjechał się z rzeczywistością. Będzie zatem cykl 6 krótszych nagrań dla każdego wątku.

—-

W kolejnych odcinkach cyklu:

Pani Dorota – Kary za terminy etapów a kara za termin końcowy.

Pani Katarzyna – Limit kar umownych po uchwale SN z grudnia 2021.

Pan Maciej – Kary umowne a wykluczenie z przetargu.

Pan Damian – Kary od wykonawcy na rzecz podwykonawcy.

Pan Łukasz – Rażące wygórowanie – co sądy przyjmują jako jego podstawy i o ile są skłonne miarkować karę?

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

1 Komentarze

  1. Czy mógłby Pan przytoczyć sygnaturę orzeczeń, na które powoływał się Pan w podkaście #159?

Napisz komentarz

Sprawdź także