lut 02, 2024

Łukasz Mróz

Obniżenie wynagrodzenia w ramach rękojmi #245

Nie zawsze stronie zlecającej roboty może zależeć na usunięciu wady. Może się okazać, że uciążliwość prac naprawczych jest większa, niż korzystnie z obiektu z istniejącymi niedociągnięciami. W takim przypadku przydatnym uprawnieniem z rękojmi jest obniżenie wynagrodzenia wykonawcy czy podwykonawcy adekwatnie do popełnionej przez niego fuszerki. Jednak problematyczne w praktyce bywa przełożenie tego „adekwatnie” na konkretną kwotę. W odcinku opowiadam o wyroku, w którym sąd udzielił wskazówek co do tego, jak skalkulować pomniejszenie pieniędzy należnych autorowi nieprawidłowych robót.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także