mar 18, 2024

Łukasz Mróz

Prawidłowe zgłoszenie wady #251

Inwestor obciąża wykonawcę karą umowną za nieterminowe usuwanie wady.

Ten broni się tym, że przeciwko takiej możliwości przemawia fundamentalna kwestia – inwestor nie wezwał wykonawcy do usunięcia wady. To znaczy inwestor wskazywał wprawdzie, że w zrealizowanym obiekcie następuje niekontrolowany napływ zimnego powietrza. Jednak nie wskazał, że zarzuca wadliwy montaż stolarki okiennej, nieprawidłowości w realizacji poszycia dachowego, niewłaściwe wykonanie wentylacji czy cokolwiek innego. A samo zgłoszenie halnego na korytarzach nie stanowiło – w ocenie wykonawcy – zgłoszenia, które można było uznać za zgłoszenie wady.

Z tą argumentacją zmierzył się sąd. Najpierw zmierzył się z argumentacją, a później zmierzył zniecierpliwionym wzrokiem wykonawcę i przyznał rację inwestorowi.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także