maj 10, 2022

Łukasz Mróz

Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót

Nagranie webinaru na facebookowej stronie poświęconego jednym z typowych kar umownych w robotach budowlanych – karom na nieterminowość.

Wśród omawianych tematów znajdują się m.in.:

– najnowsze wyroki dotyczące kar

– dobre i mniej dobre praktyki przy formułowaniu postanowień dotyczących kar

– miarkowanie kar przez sąd

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także