maj 10, 2022

Łukasz Mróz

Miarkowanie kary umownej za nieterminowe zakończenie robót budowlanych – webinar

O zmniejszaniu kary umownej przez sąd słów kilka.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także