maj 10, 2022

Łukasz Mróz

Nie można przerzucić wszystkich ryzyk na wykonawcę robót budowlanych

Fragment lajwa dotyczącego ryczałtu w budownictwie (06.04.2022 r.)

Umowa o roboty budowlane zwyczajowo zawiera długą litanię postanowień podkreślających, jak wiele ryzyk przyjmuje na siebie wykonawca. Błędy dokumentacji, niezinwentaryzowane sieci podziemne, większy zakres prac do wykonania, niż pierwotnie zakładano – to tylko kilka klasyków. Te rozciąganie jest szczególnie popularne w przypadku ryczałtu.

Tymczasem w omawianym wyroku sąd podkreślił, że wynagrodzenie ryczałtowe nie jest modelem, który pozwala przerzucić całość ryzyk, także tych niemożliwych do zdefiniowania, na wykonawcę.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także