kwi 03, 2024

Łukasz Mróz

Roboty dodatkowe możliwe do wyceny #253

W odcinku omawiam temat robót dodatkowych. Mówię o nich z perspektywy istotnego wyroku, w którym sąd pochylił się nad możliwością przewidzenia i oszacowania robót dodatkowych przez wykonawcę. 

Sąd stwierdził, że dla przyjęcie, że dla objęcia spornych robót ryczałtem nie wystarczy, aby możliwe było przewidzenie konieczności ich realizacji. Wykonawca musi mieć też możliwość konkretnego ubrania ich w złotówki. A co w ocenie sądu jest do tego potrzebne? Możliwość ustalenia przed wykonywaniem inwestycji konkretnej technologii i  konkretnej ilości robót nie przewidzianych wprost w dokumentacji, które trzeba będzie zrealizować. 

W nagraniu znajdziesz cytaty z wyroku oddające detale sposobu rozumowania sądu.

Najważniejsze wnioski z odcinka

  • Roboty dodatkowe mogą być objęte ryczałtem, jeśli były możliwe do przewidzenia i oszacowania w złotówkach.
  • Przewidzenie określonych prac oznacza możliwość określenia ich zakresu, technologii i kosztów.
  • Sądy coraz częściej przyjmują bardziej realistyczne podejście do ryczałtu i rozważają konkretną możliwość przewidzenia prac dodatkowych.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także