sie 19, 2022

Łukasz Mróz

Potrącenie kar umownych mimo zakazu covidowego – wzór wezwania do zapłaty

Zakaz potrąceń kar umownych

Pomimo tego, że przepisy ustawy covidowej czasowo ograniczyły zamawiającym (inwestorom publicznym) możliwość dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia w swojej praktyce obserwuję, że działania takie nadal są podejmowane. Zdążyłem się także przekonać, że czasami samo wezwanie do zapłaty kwestionujące taki krok wystarczy, aby doprowadzić do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Wzór udostępniam z myślą o budowlanych MŚP. W chwili, kiedy piszę te słowa, sytuacja na rynku sprawia, że płynność finansowa wykonawców ma szczególnie doniosłe znaczenie. Przy skokowo rosnących kosztach realizacji inwestycji dodatkowe ubytki w budżecie firmy są ostatnią rzeczą, której potrzebują wykonawcy. Mam też świadomość, że szczególnie w aktualnym kontekście koszty obsługi prawnej znajdują się dość nisko na liście priorytetów wydatków firm z sektora MŚP. Przekazanie nieodpłatnie tego wzoru dokumentu traktuję jako swoją drobną cegiełkę dołożoną do poprawy sytuacji mniejszych firm budowlanych.

Na marginesie chcę uprzedzić, że zapłata przez zamawiającego spornego  wynagrodzenia nie oznacza zamknięcia tematu kar umownych.  Ustawa covidowa tylko czasowo wyłącza potrącenia kar. Nie zwalania natomiast wykonawców z obowiązku ich zapłaty. Nawet po uzyskaniu zapłaty sugeruję więc podjęcie z zamawiającym rozmów co do polubownego, definitywnego  zakończenia  sporu oraz – asekuracyjnie – dokładne udokumentowanie  okoliczności, które doprowadziły do naliczenia kar (np. przyczyn przekroczenia umówionego terminu zakończenia robót).

Wzór dokumentu

Wzór wezwanie do samodzielnego uzupełnienia pobierzesz klikając tutaj:

WEZWANIE DO ZAPŁATY-potrącone kary umowne-r. pr. Łukasz Mróz

Zakaz potrąceń – podcast

A w podlinkowanych niżej odcinkach podcastu możesz posłuchać szerzej o problemach ze stosowaniem covidowego zakazu potrąceń.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także