sie 04, 2022

Łukasz Mróz

Od czego można uzależnić zapłatę wynagrodzenia wykonawcy? #134

1. Prawidłowo wystawiona faktura własna wykonawcy,

2. Protokół odbioru podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru,

3. Faktury wystawione wykonawcy przez podwykonawców,

4. Potwierdzenia zapłaty faktur podwykonawców.

Takie cztery rodzaje dokumentów konieczne dla zapłaty wynagrodzenia umowa łącząca wykonawcę z zamawiającym. Pakiet całkiem standardowy w realiach rynkowych. Kiedy jednak ten pakiet wziął na tapet Sąd Najwyższy okazało się, że nie wszystkie z tych elementów mogą być skutecznie podnoszone przez inwestora jako podstawa odmowy zapłaty. SN przy okazji przekrojowo odniósł się do tego, gdzie przebiega granica zastrzegania warunków, które musi spełnić wykonawca, aby jego faktura została opłacona.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także