sie 01, 2022

Łukasz Mróz

Q&A – umowy podwykonawcze #175

Kolejny odcinek w formule Q&A. Tym razem z  r. pr. Anetą Mróz bierzemy na warsztat komentarze spod znaku umów podwykonawczych.

Jakie konkretniej wątki poruszyliśmy?

  1. Obowiązek oświadczenia przy protokole końcowym o rozliczeniu wszystkich robót dodatkowych.
  2. Zrealizowanie, możliwie w terminie powierzonego zakresu prac.
  3. Zgłoszenie umowy u inwestora.
  4. Procedura zgłaszania usterek.
  5. Gwarancja nie krótsza niż w umowie z inwestorem.
  6. Dokumentacja powykonawcza.
  7. Brak zgody na potrącanie wszelkich wierzytelności.
  8. Kary umowne nie wyższe niż w umowie zasadniczej.
  9. Prawo do zawieszania robót.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także