paź 10, 2022

Łukasz Mróz

Wyroki KIO w sprawach klauzul waloryzacyjnych #184

Wkrótce klauzule waloryzacyjne trafią do wszystkich umów zamówieniowych zawieranych na okres dłuższy niż pół roku. Warto więc sprawdzić jak wygląda dotychczasowa praktyka KIO w ocenie klauzul tworzonych przez zamawiających.

Wykonawcy regularnie próbuję przekonać Izbę, że przez sposób sformułowania klauzuli jest ona tylko pozorna i pozbawia ich możliwości uzyskania adekwatnej dopłaty. Z odcinka dowiesz się czy wracają z KIO z tarczą czy na tarczy.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

1 Komentarze

  1. Waloryzacja budzi wiele wątpliwości…Zastanawiam się nad kwestią waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. Jeśli Generalny Wykonawca będzie miał zwaloryzowane wynagrodzenie przez Zamawiającego, to w jakim momencie i do kiedy Podwykonawca może złożyć wniosek waloryzacyjny? Po wykonaniu robót? Przed? ( oczywiście jeśli zachodzą przesłanki podwyższenia wynagrodzenia) – czy można jakoś ten moment określić albo ograniczyć?

Napisz komentarz

Sprawdź także