kwi 11, 2024

Łukasz Mróz

Sądy krytykują inwestorów #254

  • Skoro inwestor twierdzi, że błędy przygotowanej dokumentacji projektowej były banalne do wyłapania dlaczego sam ich nie wykrył?
  • Sposób działania zamawiającego był w istocie próbą przerzucenia na wykonawcę własnej niekompetencji w przygotowaniu inwestycji.
  • Akceptacja przerzucania wszelkich ryzyk na wykonawcę dałaby możliwość celowego działania na jego szkodę przez inwestora.

To kilka myśli sądów, które da się wyczytać z wyroków, które omawiam w tym odcinku. Wyroków, które szczęśliwie przykładając się do stworzenia bardziej racjonalnego rynku. Takiego, w którym przyjmujemy, że nie tylko inwestor potrzebuje ochrony przed ewentualnym nadużyciami kontrahenta.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także