maj 29, 2024

Łukasz Mróz

Pociągnięcie gwarancji przez inwestora „na zapas” #260

Najciekawszy wyrok, który przeczytałem w maju ’24.

Taki, w którym sąd tłumaczył zamawiającemu dlaczego nie może pociągnąć gwarancji należytego wykonania umowy „na zapas”. Nawet, jeżeli wie, że w związku z odstąpieniem od kontraktu wkrótce będzie miał konkretne roszczenia wobec wykonawcy i nawet jeżeli do czasu procesu te roszczenia się skonkretyzowały.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także