lp. 14, 2022

Łukasz Mróz

Q&A – podwykonawcy #171

Wy pytacie – my odpowiadamy, w 3 minuty.

Nowy format odcinków Q&A zaczynamy od bloku poświęconego podwykonawcom:

  1. Czy podwykonawca, który nie zgłosi się przed rozpoczęciem robót traci solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę jego wynagrodzenia?
  2. Kim właściwie jest dalszy podwykonawca?
  3. Czy podwykonawca musi mieć kierownika robót, żeby można było przyjąć, że zawarł umowę o roboty budowlane?
  4. Kto ponosi ryzyko niezinwentaryzowanych sieci – inwestor, generalny wykonawca czy podwykonawca?
  5. Czy jeżeli podwykonawca skończy prace wcześniej, niż zakładały strony, jego ryczałt powinien zostać obniżony?

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także