lip 20, 2022

Łukasz Mróz

Obowiązek współdziałania inwestora z wykonawcą #172

Jeden z moich ulubionych cytatów z wyroków budowlanych:

„Narusza ustawowy obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania (art. 354 § 2 k.c.), wierzyciel [inwestor/zamawiający], który pomimo wielu działań podejmowanych przez dłużnika [wykonawcę], opieszale wykonuje czynności nadzorcze nad realizacją kontraktu.”

Jakie wnioski można z tego wyciągnąć?

  1. Nawet jeżeli umowa nie zawiera konkretnych terminów, w których inwestor ma dokonywać określonych działań w ramach współpracy z wykonawcą (np. udzielania informacji, przekazywania dodatkowej dokumentacji) nie oznacza to, że inwestor może być w tym zakresie rozwlekły jak sjesta w Tijuanie.
  2. Zamieszczony w umowie krótki katalog obowiązków inwestora nie oznacza, że można wymagać od niego podejmowanie tylko enumeratywnie wskazanych działań, które można policzyć na palcach jednej ręki wyjątkowo nieostrożnego stolarza.
  3. Jeżeli obowiązek to i możliwość jego naruszenia. A jeżeli naruszenie obowiązku to i odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy. Co może ona obejmować? Pomyśl, jakie koszty opieszałe czynności nadzorcze urodziły po stronie wykonawcy. Utrzymanie placu budowy? Zachowanie ciągłości zabezpieczeń? Konieczność zakupu materiałów po wyższych cenach albo poniesienia kosztów ich magazynowania?

Więcej w podkaście

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także