maj 10, 2022

Łukasz Mróz

Spory zamawiający – wykonawca co do znaczenia umowy

Pierwsza część webinaru dotyczącego tego, jak rozstrzygać problem rozbieżnego rozumienia treści umowy przez strony.

Mówię o kombinowaniu z kombinowaną metodą wykładni treści umowy oraz o istotnej regule stosowanej, jeżeli dojdziemy do ściany.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także