sty 09, 2023

Łukasz Mróz

Pożar budynku a zapłata za roboty budowlane #198

Wykonawca był już na finiszu robót, kiedy pożar zmienił efekt jego prac w popiół. Stwierdził, że pomimo tego powinien dostać wynagrodzenie od zamawiającego. W końcu swoje obowiązki zrealizował właściwie i bez jego winy budowa zniknęła w płomieniach. Inwestor był skrajnie odmiennego zdania. Podnosił, że nie może być mowy o odbiorze robót i zapłaty za nie wynagrodzenia, jeżeli w rzeczywistości po pracach zostało tylko pogorzelisko. Finalnie wykonawca i inwestor spotkali się w sądzie.

W odcinku usłyszysz o tym:

  • jak wykonawca dzień po pożarze zorganizował podpisanie protokołu odbioru robót
  • jak sądy oceniały protokół prac, które de facto były pogorzeliskiem
  • czy wykonawca przekonał sąd, że należy opłacić roboty, które poszły z dymem
  • jak wyglądają ryzyka wykonawcy w związku z prowadzeniem budowy
  • czy wykonawca otrzymał zapłatę za roboty po pożarze

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także