sty 24, 2023

Łukasz Mróz

Bezpodstawne odstąpienie od umowy przez zamawiającego #200

Tym razem o wyselekcjonowanym przez siebie wyroku opowiada Szymon. Oddając mu głos:

„Spór rozegrał się między zamawiającym publicznym, a wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem robót było wykonanie zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na etapie projektowania zamawiający nabrał wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań projektowych, które w jego ocenie mogły spowodować utratę dofinansowania. Wobec braku porozumienia z wykonawcą, zamawiający uznał, że nie jest możliwe dotrzymanie terminu, dlatego odstąpił od umowy i naliczył karę umowną z tego tytułu. Jako podstawę wskazał art. 635 w zw. z art. 656 k.c. 

Głównym problemem okazała się skuteczność odstąpienia (a raczej brak skuteczności). Odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. wywołuje skutek, jeśli odstępujący wykaże, że nie jest prawdopodobne, aby wykonawca zdołał ukończyć prace w czasie umówionym. Jak się okazało zamawiający nie podjął próby wykazania powyższego. Sąd II instancji nie miał więc wątpliwości, że odstąpienie oparte o art. 635 k.c. było co najmniej przedwczesne. 

Sąd doszedł do przekonania, że choć oświadczenie nie wywołało skutku zamierzonego przez zamawiającego, to jednak jakiś skutek wywołało. Zakwalifikował złożone oświadczenie jako przypadek z art. 644 k.c. W końcowym rozrachunku zamawiający nie otrzymał efektu finalnego prac, nie otrzymał naliczonych kar umownych, ale także musiał zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia prace. ” 


Na kanwie tego scenariusza poruszamy wątki takie jak:

  • zasada czystych rąk przy odstąpieniu przez nieterminowość robót, czyli co w sytuacji gdy inwestor przyłożył rękę do opóźnień 
  • przepisowe i umowne zasady zrywania współpracy przy naruszeniach harmonogramu 
  • roszczenia finansowe wykonawcy w przypadku bezpodstawnego przypisania mu przez inwestora uchybień w zakresie terminowości 
  • skutki oświadczenia o odstąpieniu przy złej ocenie przez inwestora podstaw do zerwania współpracy 
  • formułowanie oświadczenia o odstąpieniu

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

1 Komentarze

  1. Avatar for prawnikblog682
    Agnieszka

    Dzień dobry, czy mogę prosić o sygnaturę opisanej sprawy oraz datę wyroku i oznaczenie sądu ?

Napisz komentarz

Sprawdź także