gru 06, 2023

Łukasz Mróz

Ryzyko wykonawcy vs ryzyko podwykonawcy #239

Najpopularniejszą metodą zarządzania ryzykiem inwestycji budowlanej jest kaskadowe przelewanie go w dół drabiny hierarchii placu budowy. Jednak przelewający nie zawsze może posłać w dół na przelewanego swój pakiet ryzyk w proporcji 1:1. 

Ciekawy poletkiem do sądowych uwag w tym zakresie stał się spór o ponad 25 mln zł na linii wykonawca vs podwykonawca. Tym co jest szczególnie interesujące w kaskadowym kontekście jest różnica sytuacji obu podmiotów. Kontrakt główny zawarty przez wykonawcę był realizowany w modelu zaprojektuj i buduj a podwykonawca do działań został zaangażowany w klasycznym scenariuszu buduj.

Oceniając różnice między tymi formułami współpracy sąd stwierdził, że są one na tyle istotne, że nie dają pola do przenoszenia na podwykonawcę pakietu ryzyk tożsamego z tym, który ciąży na wykonawcy. Przyczyny tego stanu rzeczy przedstawiam szeroko w tym odcinku. 

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także