sty 03, 2024

Łukasz Mróz

Zdrowa urbanistyka – dr Marta Promińska #241

Omówienie odcinka

Doktor Marta Promińska, autorka książki „Zdrowa urbanistyka”, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Strabag, opowiada o wpływie urbanistyki na zdrowie człowieka.

Wprowadza pojęcie „zdrowej urbanistyki” rozumianej jako przestrzeń o zdrowych parametrach, która wpływa pozytywnie na zdrowie. Omawia również pojęcie stresu urbanistycznego i jego negatywny wpływ na zdrowie. Wskazuje, że projektowanie powinno uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych, takich jak dzieci i seniorzy. Podkreśla, że zdrowie architektury i urbanistyki determinuje nasze życie i powinno być priorytetem. Wskazuje również na potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie zdrowej urbanistyki.

W drugiej części rozmowy rozmawiamy o badaniach nad wpływem środowiska na zdrowie, w tym psychologiczne aspekty zdrowia. Pani Marta zwraca uwagę na potrzebę kontaktu z naturą i wpływ urbanistyki na nasze samopoczucie. Omawia również znaczenie projektowania regionalnego i przestrzennego oraz konieczność wieloskalowego myślenia w urbanistyce. Następnie porusza temat zderzenia z rzeczywistością, czyli konfliktu między indywidualnymi preferencjami a potrzebą planowania przestrzennego.

W kontekście zrównoważonego rozwoju dr Marta Promińska podkreśla rolę miast i polityki miejskiej w tworzeniu zdrowego środowiska. Wreszcie, omawia zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i pandemiami oraz potrzebę adaptacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Rozmowa dotyczyła wpływu pandemii na sposób budowania i urbanistyki. Pandemie są zjawiskiem cyklicznym, które wpływa na kształtowanie zabudowy od wieków. Współczesne pandemie, takie jak COVID-19, również będą miały wpływ na zmiany w budownictwie. Projektowanie ciągów pieszych, dezynfekcja powietrza i minimalizowanie kontaktu z powierzchniami są przykładami rozwiązań, które mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka przyszłych pandemii.

Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla budownictwa, a inwestorzy coraz bardziej doceniają korzyści z budowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie zmian legislacyjnych i budowa rządowych budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju są ważnymi krokami w przyszłość. Krótki horyzont czasowy to około 5 lat, średni do 20 lat, a wszystko powyżej to dłuższa perspektywa. Dzieci mają potencjał do zmiany myślenia i przewodzenia nas w kierunku zdrowszej urbanistyki

Kluczowe wnioski z odcinka:

 • Zdrowa urbanistyka to przestrzeń o zdrowych parametrach, która wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka.
 • Stres urbanistyczny, związany z hałasem i nieprzyjaznym otoczeniem, może negatywnie wpływać na zdrowie.
 • Projektowanie powinno uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych, takich jak dzieci i seniorzy.
 • Zdrowie architektury i urbanistyki determinuje nasze życie i powinno być priorytetem.
 • Edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowej urbanistyki jest ważna, aby zwiększyć świadomość i zmienić podejście do projektowania. Badania nad wpływem środowiska na zdrowie są istotne, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychologicznym.
 • Kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
 • Wieloskalowe myślenie i projektowanie regionalne są ważne dla tworzenia zdrowego środowiska miejskiego. Zrównoważony rozwój to koncepcja, która ma na celu zapobieganie zmianom klimatycznym i epidemiom oraz tworzenie zdrowego i zrównoważonego środowiska.

Wątki w trakcie odcinka:

00:00 Wprowadzenie

00:54 Zdrowa urbanistyka – wprowadzenie dla dzieci

02:06 Zdrowie w kontekście urbanistyki

03:55 Stres urbanistyczny

05:20 Zrównoważone projektowanie dla różnych grup społecznych

06:00 Zdrowie a architektura

07:26 Stres urbanistyczny – wpływ na zdrowie

08:20 Wpływ urbanistyki na zdrowie

09:13 Zmiany w urbanistyce dla dobrostanu

10:29 Techniczne aspekty zdrowej urbanistyki

11:29 Zdrowa urbanistyka a miasta

12:36 Zmiany w funkcjonowaniu miast

13:03 Zdrowa urbanistyka – podejście z dołu i z góry

16:42 Edukacja w zakresie zdrowej urbanistyki

17:53 Opór wobec zdrowej urbanistyki

18:53 Koszty zdrowej urbanistyki

20:35 Wpływ zdrowej urbanistyki na jakość życia

21:31 Wpływ zdrowej urbanistyki na starsze osoby

24:22 Zmiany małego kalibru a zdrowie

26:10 Wpływ zieleni na zdrowie

26:57 Badania nad wpływem środowiska na zdrowie

27:56 Potrzeba kontaktu z naturą

30:06 Projektowanie regionalne i przestrzenne

33:15 Wieloskalowe myślenie w urbanistyce

34:28 Zderzenie z rzeczywistością

37:27 Rola miast w zrównoważonym rozwoju

38:39 Polityki miejskie a zdrowie

40:02 Piękno w przestrzeni miejskiej

42:10 Zrównoważony rozwój jako koncepcja

48:53 Zmiany klimatyczne a zrównoważony rozwój

50:40 Zmiany klimatyczne i epidemie jako zagrożenia

55:16 Pandemie a zmiana sposobu budowania

01:01:06 Projektowanie ciągów pieszych i dezynfekcja powietrza

01:03:56 Rola zrównoważonego rozwoju w budownictwie

01:06:23 Zmiany legislacyjne i przykład rządowych budynków

01:11:10 Krótki, średni i długi horyzont czasowy zmian w zdrowej urbanistyce

01:14:45 Rola dzieci w kształtowaniu przyszłości urbanistyki

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

1 Komentarze

 1. Avatar for prawnikblog682
  Małgorzata

  Bardzo ciekawy i potrzebny wywiad. Gratuluję i już nie mogę się doczekać przeczytania książki dr Marty Promińskiej „ Zdrowa Urbanistyka”😀.

Napisz komentarz

Sprawdź także