sty 08, 2024

Łukasz Mróz

Formalizmy w FIDIC #242

Zamawiający pisze do inżyniera kontraktu, że w związku ze zmianą normy dotyczącej barier ochronnych wypadałoby ruszyć temat z wykonawcą, gdyż dobrze byłoby mieć te nowe w realizowanej inwestycji.

Inżynier kontraktu pisze do wykonawcy, że w związku ze zmianą norm wypadałoby zmienić zakładany uprzednio model barier ochronnych. Podkreśla przy tym, że nie jest to w żadnym wypadku polecenie zmiany.

Wykonawca po wielu miesiącach dyskursu z zamawiającym i inżynierem realizuje bariery wg nowych standardów, chociaż ofertę składał jeszcze w realiach starych. Od kontrahenta dowiaduje się, że nie ma co liczyć na dopłatę z tego tytułu. Występuje po zapłatę do sądu.

W sądzie zamawiający broni się m.in. tym, że w jego ocenie z uwagi na brak odhaczenia wymogów formalnych polecenia zmiany w ogóle nie doszło do skutecznego jego przekazania, więc wykonawca nie może domagać się dopłaty. W odpowiedzi sąd pisze kilka istotnych rzeczy: 

„Niezależnie od tego, nie sposób podzielić forsowanego przez pozwanego stanowiska, zgodnie z którym niedochowanie warunków formalnych powodowało nieskuteczność polecenia zmiany i brak związania wykonawcy tym poleceniem. w warunkach kontraktu postanowiono wprawdzie, że zwiększenie zaakceptowanej kwoty kontraktowej wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże przyjęcie stanowiska pozwanego prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania skutków w postaci uznania, że nielojalne i niestaranne postępowanie zamawiającego, który konsekwentnie domagał się od wykonawcy wykonania wydanego polecenia, nie wiąże się dla niego z żadnymi obowiązkami.”

„Gdyby bowiem przyjąć, że brak pisemnego polecenia zmiany i zawarcia stosownego aneksu do umowy powoduje, że zobowiązanie zamawiającego nie powstało, mimo że zamawiający osiągnął zamierzony efekt, rodziłoby to poważne pole do nadużyć w stosunku do wykonawców”.

„Nie można w rozpoznawanej sprawie mówić o bezskuteczności ustaleń co do zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ze względu na niesporządzenie pisemnego aneksu do Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający odmawiał do przystąpienia do takich ustaleń bądź z nich się wycofywał”.   

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

1 Komentarze

  1. Dzień dobry,
    czy może Pan podać sygnatury orzeczeń, o których mowa w podcaście? Szczególnie interesuje mnie kwestia terminu 28 dni z Subklauzuli 20.1 warunków ogólnych fidic.
    Pozdrawiam

Napisz komentarz

Sprawdź także