mar 25, 2024

Łukasz Mróz

Sądy – nie fetyszyzujmy formalizmów umownych #252

W odcinku prezentuję część materiału, który przygotowaliśmy dla firm z którymi mamy i mieliśmy okazję współpracować. Materiał to pięć cytatów z wyroków dotyczących tematów budowlanych, które na pewno będę w 2024 troku powoływał w prowadzonych tematach.

Ten odcinek poświęcony jest cytatom pokazującym, że nie należy fetyszyzować prawnych formalizmów umownych. Omawiam to na przykładzie FIDICowego powiadomienia o roszczeniu oraz polecenia zmiany. Pozwoliłem sobie też na trochę uwag ogólnych na temat kultury współpracy na rynku budowlanym, a nawet w biznesie jako takim.

Kluczowe Wnioski

  • Nie należy fetyszyzować formalizmów w umowach budowlanych.
  • Ważność notyfikacji roszczeń wykonawcy nie zawsze zależy od formalnego trybu notyfikacji.
  • Warunki kontraktowe FIDIC nie są popularne wśród wykonawców.
  • Polecenie zmiany może mieć skutki dla zamawiającego, nawet jeśli nie zostanie zachowana jego formalna procedura.

Rozdziały

00:00 Wprowadzenie

01:25 Materiał dla klientów

05:12 Zaspokajanie roszczeń wykonawcy

06:29 Ważność notyfikacji roszczeń

08:17 Warunki kontraktowe FIDIC

10:15 Alternatywne scenariusze

11:52 Nie fetyszyzujmy formalizmów – podsumowanie

14:08 Polecenie zmiany

19:23 Brak formalizmów po stronie zamawiającego

20:42 Broń zamawiającego – formalizmy i rygoryzmy umowne

22:03 Konieczność działania bez aneksu

23:28 Zastrzeżenie: Rób teraz, kłóć się później

24:28 Rozwiązania nieakceptowalne w praktyce

25:31 Rozstrzyganie sporów o duże sumy

26:49 Cel mechanizmów umownych

27:41 Perspektywa rynku budowlanego

28:39 Kara umowna a ingerencja sądu

30:04 Rynek stawiania pułapek

31:58 Standard uczciwego traktowania

35:12 Błąd w dokumentacji projektowej

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także