sty 18, 2024

Łukasz Mróz

Wieczna rękojmia #243

„Strony ustaliły w umowie, że rękojmia za wady dokumentacji obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu wykonanego na jej podstawie”.

Tylko czy mogły?

Takie pytanie podniósł projektant, od którego inwestor domagał się zwrotu całego wynagrodzenia w związku z wadami projektów wykonawczych. Odpowiedzią projektanta było „nie” i do tej opcji starał się przekonać sąd. Stała za tym prosta logika:

Udzielam tak naprawdę rękojmi bezterminowo, ponieważ nie wiadomo kiedy i czy w ogóle inwestycja na podstawie stworzonej przeze mnie dokumentacji powstanie. A na wieczne zobowiązania umawiać się nie można.

W odcinku znajdziesz wyjaśnienie jak do tematu podszedł sąd i jakie wnioski płynął z tego wyroku dla firm wykonawczych – podwykonawców udzielających rękojmi, której upływ liczony jest od odbioru całej inwestycji czy udzielających na tej samej zasadzie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także